ვებ საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სპირომეტრი – New Spirolab


მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია

მოდელი : New Spirolab

Spirometry test:

FVC, VC, MVV, PRE/POST Bronchodilator comparison with a wide range of selectable parameters.

Paedriatric Incentive for Spirometry

Fast and silent built-in printer

with customizable printout format.

Colour screen

Touchscreen 7 inches TFT display

Database up to 10,000 Spirometry tests

or 900 hours of Oximetry recording coupled with powerful and flexible search services.

Optional function available:

Oximeter with adult or paediatric finger probe.

Long life Rechargeable Battery.

Measured Parameters
(PC Based and Stand Alone)

Spirometry Parameters

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrapolated Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated).

Oxymetry parameters (Optional)

%SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO2 Events, T90% (SpO2 time ≤89%), T89% (SpO2 time ≤88%), T40 (Bradycardia duration with Pulse Rate <40 BPM), T120 (Tachycardia duration with Pulse Rate >120 BPM).

[TheChamp-FB-Comments]