ვებ საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

,

დენსიტომეტრი OSTEO PRO SMART


MODEL No: OSPR-1000

Class Type: B-Type

IP Class: IPXO

Measurements: BUA, SOS

Diagnostic Parameters: OI, T-score, Z-score

Measurement Time: 15 seconds

Precision: BUA<0.2% in vivo, SOS<0.2% in vivo

Methods and Transducers: Coupled, Pulse echo and via transmission, Broadband single element, Center frequency 0.5MHz

Ultrasound Parameters:

BUA (Broadband Ultrasound Attenuation), SOS (Speed Of Sound), OI (Osteoporosis Index)

[TheChamp-FB-Comments]