თბილისის მედიცინის ფორუმი “ექსპო ჯორჯიაში” (26-28/10/2018)